სრული

ავტომობილის დაზღვევა

ნაწილობრივი

ავტომობილის დაზღვევა
სადაზღვევო პრემია

2.5%

1.8%

ავტოსაგზაო შემთხვევა 
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა 
მინების, სარკეების ცალკეული დაზიანება 
საგნების ვარდნა 
ვანდალიზმი 
სტიქიური მოვლენები