კონტრაქტორი საბაზისო კლინიკებია:
კლინიკა „კურაციო“, ოთარ ლორთქიფანიძის #31 ტელ: 2 43 01 01
კლინიკა „მედიქალ ჰაუსი“ ბერბუკის #10 ტელ: 2 33 08 33
კლინიკა „მედიკორი“ ქავთარაძის ქ. #16 ტელ: 2 30 20 20

პოლისის შეძენისას თქვენ ირჩევთ საბაზისო მომსახურე სამი კლინიკიდან ერთ-ერთს: კლინიკა „კურაციო“, კლინიკა „მედიქალ ჰაუსი“ კლინიკა „მედიკორი“.
პირადი ექიმის და პედიატრის არჩევა შესაძლებელია თქვენი ნებასურვილით.

თუ დაეზღვევით პოლისი მედი ბაზისური, ოპტიმალი ან სტანდარტით სამედიცინო მომსახურებას მიიღებთ არჩეულ საბაზისო კლინიკაში, გამონაკლისია შემთხვევა, როდესაც კლინიკა ვერ უზრუნველყოფს საჭირო გამოკვლევას/მკურნალობას, ამ შემთხვევაში ხდება დაზღვეულის პროვაიდერ კლინიკაში გადამისამართება პირადი ექიმის მიერ გამოწერილი მიმართვის საფუძველზე.
თუ დაეზღვევით პოლისი კლასიკით ან პრემიუმით, მაშინ პირადი ექიმის მიმართვის საფუძველზე შესაძლებელია მიიღოთ მომსახურება სხვა კლინიკაში.

დაზღვეულს პირადი ექიმი სპეციალისტთან ვიზიტისთვის ან/და საჭირო მედიკამენტების შეძენისთვის აძლევს მიმართვის ფურცელს, სადაც მითითებულია ჯიპიაის მიერ პროცენტული დაფინანსება
მაგალითად: ექიმთან კონსულტაცია თუ დაზღვევით იფარება 70%, მიმართვაში დაფიქსირებული იქნება, კონსულტაციამდე კიკლინიკის მიმღებში წარადგენთ პირადობას, დაზღვევის პოლისს და მიმართვას, შესაბამისად გადაიხდით კონსულტაციის ღირებულების 30%-ს.