სიმსივნური დაავადების დაზღვევა გულისხმობს სადაზღვევო თანხის (კომპენსაციის) გაცემას ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადების დიაგნოსტირების შემთხვევაში.
სადაზღვევო თანხას ირჩევთ თავად 5000-დან 60 000 აშშ დოლარამდე. სადაზღვევო თანხის არჩევა ხდება დაზღვევის ხელშეკრულების გაფორმებისას.
სიმსივნური დაავადების დაზღვევა შეიძლება შეიძინოს 65 წლამდე ასაკის ნებისმიერმა პირმა, რომელსაც არ აღენიშნება დაზღვევამდე არსებული სიმსივნური დაავადება.
სადაზღვევო თანხის გაცემა ხდება დიაგნოსტირებული ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადების შემთხვევაში. დაზღვევის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის განმავლობაში სიმსივნური დაავადების დიაგნოსტირების შემთხვევაში სადაზღვევო თანხის გაცემა არ ხდება (მოცდის პერიოდი).
სადაზღვევო თანხა გაიცემა ერთჯერადად. მისი გამოყენება ნებისმიერი მიზნისთვის შეიძლება. სადაზღვევო კომპანია სადაზღვევო თანხის გაცემისას არ ითხოვს ამ თანხების გამოყენების ანდა მიზნობრივობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს.

პრემია, ანუ თანხა, რომელსაც იხდით დაზღვევის შეძენისას დამიკიდებულია თქვენ მიერ არჩეულ სადაზღვევო თანხაზე (კომპენსაციის მოცულობაზე) და თქვენ ასაკზე. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით დაანგარიშდება სადაზღვევო პრემია:

ასაკი
ტარიფი
0-240,041%
25-290,087%
30-340,113%
35-390,174%
40-440,349%
45-49 0,526%
50-54 0,815%
55-59 1,050%
60-641,141%დაზღვევა ავტომატურად გრძელდება 5 წლის ვადით. სადაზღვევო პრემია არ იცვლება ამ პერიოდის განამვლობაში. 
18 წლამდე ასაკის შვილი შეგიძლიათ დააზღვიოთ თქვენივე პირობებით და ამ დაზღვევაში თანხას არ იხდით. ასეთ შემთხვევაში, თქვენ და თქვენ შვილს გექნებათ საერთო ლიმიტი (სადაზღვევო თანხა). თუ გსურთ თქვენ შვილს არ ქონდეს საერთო ლიმიტი თქვენთან, შეგიძლიათ ცალკე შეუძინოთ დაზღვევა. ოჯახის სხვა წევრების დაზღვევისას, დაზღვევის ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს ინდივიდუალურად.
სიმსივნური დაავადების დაზღვევა არ მოიაზრებს სამედიცინო ხარჯების ანაზღაურებას ონკოლოგიური დაავადების დიაგნოსტირების შემთხვევაში. კომპენსაციის სახით გაცემული სადაზღვევო თანხა დაზღვეულმა შეიძლება ნებისმიერი მიზნისთვის გამოიყენოს, შესაბამისად სახელმწიფო დაზღვევა აღნიშნული პროდუქტის შეძენის მიზეზით არ გაუქმდება.
სადაზღვევო თანხა/კომპენსაცია გაიცემა ერთჯერდად ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადების დიაგნოსტირებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.