პოლისი მედი ექსკლუზივი გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ მომსახურება ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში

თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა  მიიღოთ მომსახურება ნებისმიერ კლინიკაში პირად ექიმთან შეთანხმების გარეშე. მომსახურების ღირებულებას გადაიხდით სრულად, შემდეგ კი მოახდეთ თანხის ანაზღაურებას ჩვენს ანაზღაურების ოფისში მდებარე დავით აღმაშენებლის გამზ 61 ან გამოაგზავნით საბუთებს ონლაინ.

პრივილეგირებულ პროვაიდერ კლინიკებში მომსახურებას მიიღებთ  მხოლოდ ბარათისა და პირადობის მოწმობის წარდგენით. იხდით მხოლოდ თქვენი თანაგადახდის წილს, დანარჩენს კი ჯიპიაიჰოლდინგი დაფარავს.

500 ლარამდე ამბულატორიული მომსახურებისა და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურება შესაძლებელია ონლაინ.

500 ლარს ზევით თანხის ანაზღაურება, ასევე სტომატოლოგიური მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ჩვენს ანაზღაურების ოფისში მდებარე დავით აღმაშენებლის გამზ. 61

პრივილეგირებულ პროვაიდერ კლინიკაში მომსახურების მიღების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად გადადით ლინკზე
ჩამონათვალი იხილეთ აქ - ჰოსპიტალური პროვაიდერი კლინიკები