ჯანმრთელობის ინდივიდუალური დაზღვევა - მაღალი ხარისხის მომსახურება და მრავალფეროვანი სამედიცინო სერვისის დაფინანსება.

დაზღვევის მომენტიდან თქვენ პირადი ექიმი გყავთ, ბავშვის დაზღვევის შემთხვევაში კი - პირადი პედიატრი. პოლისი მედით აგინაზღაურდებათ როგორც ამბულატორიული მომსახურების (ვიზიტები სპეციალისტებთან, გამოკვლევები, ანალიზები, ა.შ.), ასევე უეცარ ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ხარჯების უმეტესი ნაწილი.

პოლისი მედით თავს დაცულად იგრძნობთ, ვინაიდან გაუთვალსიწინებელ შემთხვევებში ხარჯების უმეტეს ნაწილს ჩვენ დავფარავთ. რაც მთავარია, თქვენ დარწმუნდებით, რომ ჩვენ მუდამ თქვენს გვერდით ვართ - დღის და ღამის ნებისმიერ მომენტში!

პოლისის შეძენისას თქვენ ავტომატურად ერთვებით ლოიალობის პროგრამაში! დააგროვეთ ეკო მონეტები!

ღირებულება: 40 /თვეში

 შეძენა

24 საათიანი ცხელი ხაზი  100% ულიმიტო
პირადი ექიმის მომსახურება  100% ულიმიტო
პროფილაქტიკური და სასკრინინგო კვლევები   100% წელიწადში ერთხელ
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება  
გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება   100% 10000
ჰოსპიტალური მომსახურება უბედური შემთხვევის გამო   100% 15000
გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება ერთ საწოლ/დღეზე მეტი  80% 4000
გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება ერთ საწოლ/დღე  80% 800
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება "პოზიტიური სიის" შესაბამისად  100% ულიმიტო
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება "პოზიტიური სიის" მიღმა  50% 1000
გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება პირადი ექიმის სამსახურის ბაზაზე  90% ულიმიტო
ორთოპედია/ორთოდონტია  10%-30% ულიმიტო
გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება  60% 1000
გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება  100% ულიმიტო
გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება პპ კლინიკებში  80% ულიმიტო
გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება არაკონტრაქტორ კლინიკებში  50% 800
მედიკამენტები სახალხო აფთიაქში   40% 1500
მედიკამენტები სხვა სააფთიაქო ქსელში  30% 1500
ორსულობა