• 1 დაწყება
  • 2 ჩემი მონაცემები
  • 3 დაზღვეული პირები
  • 4 პოლისი
  • 5 გადახდა

ვის აზღვევთ?

გთხოვთ, გაითვალისიწინოთ, რომ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხს აგებს დამზღვევი.

შეიყვანეთ თქვენი მონაცემები

აირჩიეთ კლინიკა

დაამატეთ დაზღვეული პირები

*ხუთზე მეტი პიროვნების დაზღვევის შემთხვევაში თქვენ გადაიხდით მხოლოდ ხუთი პიროვნების დაზღვევის ღირებულებას.

გადახდის გრაფიკი

*პოლისის ღირებულების ყოველთვიური გადახდის შემთხვევაში, თქვენი საბანკო ბარათიდან ავტომატურად ჩამოგეჭრებათ პოლისის ღირებულება, გადახდის გრაფიკში მითითებული თარიღების და თანხის ოდენობის შესაბამისად