ჯიპიაი ჰოლდინგის ლოიალობის პროგრამა - ECOin-ები ჯიპიაის დაზღვეულებისთვის!

ECOin - ეკო მონეტებია, რომელსაც ჯიპიაი ჰოლდინგის ინდივიდუალური დაზღვევის მფლობელები აგროვებენ.
პროგრამის მიხედვით ყოველი თვის ბოლოს დაზღვევაში გადახდილი თანხის 10% გიბრუნდებათ ECOin ანგარიშზე. 100 ECOin = 1 ₾-ს და მონეტების გახარჯვა შეგიძლიათ სადაზღვევო პრუდუქტებში თქვენი სურვილის მიხედვით.

ინფორმაცია თქვენ მიერ შეგროვებულ მონეტებზე იხილეთ თქვენს პირად კაბინეტში.


ხშირად დასმული კითხვები:

როდიდან ვიწყებ ეკო მონეტების დაგროვებას?
ლოიალობის პროგრამაში ჩართვა შეგიძლიათ 2017 წლის 12 ოქტომბრიდან. თუ პოლისის შეძენა ან განახლება მოხდა მითითებული თარიღის შემდეგ, ეკო მონეტების დაგროვებას იწყებთ დაზღვევის შეძენის პირველივე თვიდან და აგრძელებთ ჩვენთან ურთიერთობის ბოლომდე.


როდიდან შემიძლია ეკო მონეტების გახარჯვა?
ეკო მონეტების გახარჯვა შეგიძლიათ დაზღვევის შეძენიდან 6 თვის გასვლის შემდეგ, ნებისმიერი ახალი სადაზღვევო პოლისის შესაძენად.

შემიძლია კონკრეტულ პოლისზე დაგროვილი ეკო მონეტები ამავე პოლისზე გადასახდელი თანხისთვის გამოვიყენო?
დიახ, თუ დაზღვევიდან ერთზე მეტი წელია გასული. მაგ. თუ თქვენი ავტომობილის დაზღვევა უკვე მეორე წელია მოქმედია, დაგროვილი ეკო მონეტების გამოყენება შეგიძლიათ ამავე პოლისის ღირებულების დასაფარად.

სად ვნახო ინფორმაცია შეგროვებულ ეკო მონეტებზე?
ეკო მონეტებზე ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ პირად კაბინეტში, პირად კაბინეტში ნახავთ ეკო მონეტებს, რომლების გამოყენებაც უკვე შესაძლებელია.