შეიძინე ჯანმრთელობის დაზღვევა ჯიპიაიში და საჩუქრად მიიღე 30 ან 50 ლარიანი ვაუჩერები PSP-ს სააფთიაქო ქსელში. 

• პოლისი მედი სტანდარტი - 30 ლარიანი ვაუჩერი.

• პოლისი მედი კლასიკი და მედი პრემიუმი - 50 ლარიანი ვაუჩერი.

• პოლისი მედი კლასიკი და მედი პრემიუმი - 50 ლარიანი ვაუჩერი.