სიახლე!

 სტომატოლოგიური მომსახურების ანაზღაურება უკვე ონლაინ!
აინაზრაურეთ 500 ლარამდე სტომატოლოგიური მომსახურება Mygpi.ge-ს მეშვეობით 1 სამუშაო დღეში!
რა მომსახურებები ანაზღაურდება ონლაინ?
ანაზღაურდება ის სტომატოლოგიური სერვისები რომლებიც:
•  არ საჭიროებს დენტოგრამასა და ვიზიოს
• დენტოგრამა/ვიზიოს საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელია ატვირთოთ მისი ელექტრონული (PDF) ვერსია
აინაზღაურე ონლაინ