დაზღვევის პირობებიერთწლიანი ავტო დაზღვევის პირობები

ვერსია V15.10.2019

ვერსია V 01.01.2020

ვერსია V 23.03.2020


სტიქიური მოვლენებისგან დაზღვევის პირობები

ვერსია V 23.07.2019


მრავალწლიანი ავტო დაზღვევის პირობებიავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები

ვერსია V 01.04.2016


სამოგზაურო დაზღვევის პირობები

ვერსია V 27.01.2016


ჯანმრთელობის დაზღვევის პირობები - პოლისი მედი

ბაზისური - ვერსია 17.03.2017 წ, #0016-1
ოპტიმალი - ვერსია 17.03.2017 წ, #0016-1
სტანდარტი -
ვერსია 17.03.2017 წ, #0016-1
კლასიკი -
ვერსია 17.03.2017 წ, #0016-1
პრემიუმი - ვერსია 17.03.2017 წ, #0016-1


ბაზისური - ვერსია 2020

ოპტიმალი - ვერსია 2020

სტანდარტი - ვერსია 2020

კლასიკი - ვერსია 2020

პრემიუმი - ვერსია 2020 ჯანმრთელობის დაზღვევის პირობები - პოლისი ჯიპიაი ექსკლუზივი

სტანდარტი - ვერსია 20.09.2016 წ, #0050-1
კლასიკი - ვერსია 20.09.2016 წ, #0050-1
პრემიუმი - ვერსია 20.09.2016 წ, #0050-1


სტანდარტი - ვერსია 2020

კლასიკი - ვერსია 2020

პრემიუმი - ვერსია 2020


ქონების დაზღვევა - პოლისი კომფორტი

ვერსია V 28.11.2014


პოლისი ონკო ქეარი

ვერსია  07.11.2017 წ. #0060-1


სიცოცხლის დაზღვევა

ვერსია - 11.2015 წლის 039-1


"ამერიქან ექსპრეს" სამოგზაურო დაზღვევა

ვერსია  - 04.12.2019