• 1 დაწყება
  • 2 ჩემი მონაცემები
  • 3 დაზღვეული პირები
  • 4 პოლისი
  • 5 გადახდა

აპირებთ სამოგზაურო პოლისის წარდგენას რომელიმე საკონსულოში, ან გესაჭიროებათ პოლისის ორიგინალი ევროპაში მოგზაურობისას საზღვარზე წარსადგენად?


ვის აზღვევთ?

გთხოვთ, გაითვალისიწინოთ, რომ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხს აგებს დამზღვევი.


შეიყვანეთ თქვენი მონაცემები


შეავსეთ პოლისის მონაცემები